1. <small id="0j1p5"></small>

   <small id="0j1p5"></small>

    <optgroup id="0j1p5"></optgroup>
    <mark id="0j1p5"></mark>
   1. 緩 字可以怎么組詞

    “緩”字在開頭能組哪些詞

    • 緩急相濟
    • 緩步當車
    • 緩歌慢舞
    • 緩沖
    • 緩獄
    • 緩和
    • 緩脈
    • 緩音
    • 緩心
    • 緩坡
    • 緩漫
    • 緩議
    • 緩歌縵舞
    • 緩步代車
    • 緩慢
    • 緩服
    • 緩不濟急
    • 緩轡
    • 緩聲
    • 緩騖
    • 緩火
    • 緩頰
    • 緩行
    • 緩刑
    • 緩著
    • 緩貧
    • 緩留
    • 緩急輕重
    • 緩耳
    • 緩沖國
    • 緩縱
    • 緩緩
    • 緩土
    • 緩款
    • 緩師
    • 緩急
    • 緩帶
    • 緩限
    • 緩沖區
    • 緩步
    • 緩歌行
    • 緩死
    • 緩兵之計
    • 緩轍
    • 緩決
    • 緩歌
    • 緩期
    • 緩醒
    • 緩帶輕裘
    • 緩步徐行
    • 緩軍
    • 緩怠
    • 緩解
    • 緩帶之思
    • 緩報
    • 緩存
    • 緩箭

    “緩”字在中間的能組哪些詞

    • 輕重緩急
    • 輕敲緩擊
    • 急吏緩民
    • 餳緩帶
    • 平流緩進
    • 事緩則圓
    • 急脈緩灸
    • 急脈緩受
    • 移緩就急
    • 輕裘緩轡
    • 輕裘緩帶

    “緩”字在結尾組詞有哪些

    • 坦緩
    • 縱緩
    • 挺緩
    • 悠緩
    • 閑緩
    • 啴緩
    • 荼緩
    • 賒緩
    • 死緩
    • 簡緩
    • 矜緩
    • 駑緩
    • 全緩
    • 蠲緩
    • 需緩
    • 癱緩
    • 賜緩
    • 怠緩
    • 凝緩
    • 散緩
    • 延緩
    • 疲緩
    • 急緩
    • 附扁和緩
    • 停緩
    • 紆緩
    • 淹緩
    • 滯緩
    • 減緩
    • 平緩
    • 輕緩
    • 慢緩
    • 迂緩
    • 樓緩
    • 和緩
    • 舒緩
    • 緩緩
    • 紓緩
    • 煩緩
    • 松緩
    • 靜緩
    • 寬緩
    • 謇緩
    • 儒緩
    • 遼緩
    • 展緩
    • 放緩
    • 弛緩
    • 沖緩
    • 優緩
    • 暫緩
    • 蹇緩
    • 款緩
    • 疏緩
    • 醫緩
    • 僻緩
    • 遲緩
    • 秦緩
    • 閑不容緩
    • 刻不容緩
    • 徐緩
    • 低緩
    • 風緩
    • 詳緩
    • 柔緩

    緩 的拼音及解釋

    漢字
    拼音
    huǎn
    解釋
    形容詞 慢而不急。【組詞】:「緩步」、「緩慢」。《韓非子.觀行》:「董安于之心緩,故佩弦以自急。」《...

    辭海之家的部份資料來自網絡或由網友提供,不保留版權,如有侵權,請與我們聯系(QQ:2291014081)以從站上刪除! 免責聲明:本站非營利性站點,以方便網友為主,僅供學習。
    Tip:SCCG
    香蕉伊人影院在线观看